Stipendier

Forska på MIT: Research Science Institute, RSI

Stort grattis till Alexandra Berg och Elias Waagaard som är 2016 års RSI-stipendiater! Ett varmt lycka till önskar Unga Forskare och alla i juryn.

Om RSI

Du som går andra året på gymnasiet kan ansöka om att delta i det internationella forskningsprogrammet Research Science Institute, RSI, på Massachusetts Institute of Technology i Cambridge, USA. MIT är ett av världens mest anrika och välrenommerade universitet, och här får du chansen att tillsammans med 79 andra ungdomar utvecklas inom ditt specialområde och få meriter, erfarenheter och nätverk i absolut världsklass. Programmet är mycket prestigefyllt och det är hög konkurrens om platserna.

Programmet omfattar sex veckors forskning och teoretiska studier inom valfritt ämne inom STEM. Deltagarna får genomgå hela forskningsprocessen, från planering till avslut. De tar del av den senaste litteraturen på sitt område, skriver och genomför en detaljerad forskningsplan under ledning av erfarna forskare, och presenterar avslutningsvis sina resultat muntligen samt i en skriftlig rapport. Programmet ställer stora krav på deltagarnas kapacitet, engagemang och potential.

RSI drivs av organisationen Center for Excellence in Education, CEE. Unga Forskare har 2 platser.

Då RSI innebär studier behöver stipendiaterna ansöka om visum till USA. Intervju inför detta sker normalt på amerikanska ambassaden i Stockholm. Stipendiaterna ska efter att de utsetts inkomma med underskrivet trivselkontrakt till Förbundet Unga Forskare, vilket är en förutsättning för att få ta del av stipendiet.

Stipendiet täcker samtliga omkostnader och resor knutna till deltagandet, inkl inrikes resa till ambassaden och kostnad för visum. Vi ersätter dock inte försäkringar, som ordnas av stipendiaterna själva.

Vem kan söka stipendiet?

Stipendiet delas ut till elever som utmärkt sig genom framstående prestationer i och utanför skolan inom de naturvetenskapliga, tekniska och matematiska ämnena, visat prov på utomordentliga ledaregenskaper samt stor potential att kunna genomföra forskning och bli en framtida ledare inom STEM. Stipendiaterna utses av en jury av forskare och näringslivsrepresentanter. Sökande ska vara medlem i Förbundet Unga Forskare eller söka medlemskap i samband med ansökan.

Stipendiet har tidigare delats ut inom ramen för Utställningen Unga Forskare. Det delas fr o m 2016 ut till elever i åk 2, i enlighet med RSIs regler.

Vilka sitter i juryn?

I juryn sitter representanter från näringsliv och akademi. 2016 bestod juryn av dessa personer:

David Gotthold, fil.mag i kemisk biologi, Svenska Kemistsamfundet; Maria Schewenius, Stockholm Resilience Centre, SU; Johan Kreuger, forskare inom medicinsk cellbiologi, UU; Joakim Cederkäll, professor, docent i fysik, tekn dr i kärnfysik; Emily Baird, docent inom funktionell zoologi; Britt-Marie Lidesten, Föreståndare för Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik (Bioresurs), Institutionen för biologisk grundutbildning, UU. Ordförande i juryn var Unga Forskares ordförande Mikael Ingemyr, själv RSI-stipendiat 2010.

Ansökan

Ansökan för RSI 2016 har nu stängt. Information om 2017 kommer upp senare under året.

Per Walléns minnesfond

Per Walléns minnesfond har instiftats för att hedra minnet av Per Wallén som fortfarande var aktiv i Unga Forskare då han avled 2002. Per hade alltid nya konstruktionsprojekt på gång, och fondens medel kan sökas av andra som vill göra egna konstruktioner.

Konstruktionsprojektet ska vara i Pers anda; det ska grundas på nyfikenhet och kreativitet och en vilja att utforska världen.

Vem kan söka stipendiet?

Bidrag kan sökas ur fonden av både enskilda medlemmar och föreningar i Förbundet Unga Forskare.

Maximalt stipendiebelopp är 1 500 kronor per projekt.

Ansökan

Ansökan sker löpande under året. Ansökan skall innehålla en kort presentation av dig själv tillsammans med en beskrivning av projektet du ska göra samt information om vad pengarna ska användas till. Skicka även med bevis på medlemskap i Unga Forskare (medlemskap krävs för att kunna tilldelas stipendiet). Ansökan skickas till stipendieratungaforskare.org 

Anders Walls Stipendium

Anders Walls stiftelse delar sedan 1983 ut ett antal stipendier i syfte att stödja sådana insatser som gjorts i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande inom kategorierna forskning, entreprenörskap, landsbygdsutveckling, internationella studier och musik. Förbundet Unga Forskare ansvarar årligen för att nominera stipendiater inom området naturvetenskaplig forskning och teknik.

Den eller de sökande som erhåller stipendiet erhåller 150 000 kr i ett stipendium ämnat att stödja fortsatt forskning och personlig utveckling samt blir medlem i stipendiatnätverket Wallumni.  Utdelningen sker i samband med Anders Walls födelsedag den 10e mars varje år. Vid ceremonin håller stipendiaten även ett anförande om sin bakgrund och forskning.

                                                                                                                            2015 års stipendiater

Vem kan söka stipendiet?

Stipendiaten ska genom sitt projekt inom området unga forskare speciellt utmärkt sig genom: ett brinnande intresse, ett naturvetenskapligt engagemang, unicitet och kreativitet samt hög kapacitet och potential för personlig utveckling. Förmåga att passa i Wallumni, hög kommunikativ och social kompetens. Max 25 år.

Det här innebär att nomeringskommittén utvärderar dig  efter de kriterier som beskrivs här ovanför. Det är också viktigt att du berättar hur ett eventuellt stipendium skulle komma att utveckla dig personligen och professionellt. Om du vill läsa mer om tidigare stipendiater kan du läsa om några av stipendiaterna på stiftelsens hemsida: www.wallstiftelsen.se/stipendiater

Du behöver inte vara medlem i Förbundet Unga Forskare för att söka stipendiet men du får ej vara äldre än 25 år vid söktillfället.

Ansökan

Sista ansökningsdag i år är den 14 november 2015 och gäller för det stipendium som delas ut den 10 mars 2016. Ansökan till Anders Walls stipendium sker genom mejl till anderswallatungaforskare.org

Din ansökan skall innehålla:

  • En sammanfattning av din ansökan på max 300 ord - denna är viktig, här har du chans att locka kommittén att läsa din ansökan noga.
  • Personligt brev som berättar om dig och din bakgrund (max 2 sidor).
  • CV (max 2 sidor).
  • En sammanfattning om din forskning och hur stipendiet skulle bidra till ditt arbete och utveckling (max 2 sidor).
  • Intyg på tidigare engagemang (t ex naturvetenskaplig förening, kurser, specialutbildning, tidigare forskning).
  • Referenser med kontaktuppgifter (viktigt: referenser skall lämnas i samband med ansökan, ej på begäran).

Dessutom:

  • Ansökan ska vara skriven på svenska
  • Alla delar av ansökan ska skickas in i pdf-format eller .doc(x)
  • Ansökan är med fördel kort och koncis

Läs svaren på de vanligaste frågorna nedan. Har du ytterligare frågor angående stipendiet, mejla anderswallatungaforskare.org

FAQ om Anders Walls stipendium

Kan jag söka pengar till mitt doktorandprojekt?

Du får vara doktorand när du söker stipendiet, däremot kan stipendiet ej användas som lön.

Kan jag söka pengarna till mitt exjobb?
Ja.

Kan jag söka pengarna för att slippa ta studielån?
Nej, tanken med stipendiet är att du ska göra något nyskapande, kreativt och entreprenörsmässigt. Det är inte till för att finansiera en grundutbildning.

Ska jag skicka med mitt specialarbete från gymnasiet?
Nej. Vi vill veta mer om dig som person, vid behov kan kompletteringar efterfrågas av stipendiekommittén.

Återsänder ni alla ansökningshandlingar?
Nej. Skicka istället en vidimerad kopia.

När får jag reda på om jag fått stipendiet?
Stipendiet delas ut den 10 mars men vi försöker meddela de ansökande så fort som möjligt om de kommer att erhålla stipendiet.

Vem är Anders Wall?
Anders Wall är en affärsman som varit engagerad i bland annat Beijer-koncernen och i Volvo. Mer information om bakgrunden till stipendiet finns på www.wallstiftelsen.se

Får man ha tagit sin universitetsexamen?
Ja, årets kriterium är att du ej får ha fyllt 26 år när du skickar in din ansökan.

Vilka har fått stipendiet tidigare?
På www.wallstiftelsen.se finns en sammanställning av samtliga stipendiater sedan starten 1983

Frågor?

Frågor om stipendierna kan ställas till stipendieratungaforskare.org