Stockholm International Youth Science Seminar, SIYSS, är ett årligt evenemang i samband med Nobelveckan där du har chans att träffa unga framgångsrika forskare från hela världen och få inspiration till projektidéer. 

SIYSS har funnits sedan 1976 och är internationellt igenkänt och välrenommerat. Med dess anknytning till Nobelveckan är SIYSS vitt ansett att vara det mest prestigefyllda vetenskapsprogrammet för unga i världen.

Till SIYSS kommer internationellt framgångsrika unga forskare från hela världen för att presentera sin forskning för svenska gymnasieungdomar.

 

 

 

 

With the power of Podio, for web-based crm lead management our team can effectively work together from anywhere, to escape email overload, alleviate document chaos and much more. Get structured with Podio's easily modified workspaces and apps, so you and your team can work the way you want to.

 

 

 

www.sverigealmanackan.se