Nils Bergvall

Ämnesområde: 
Universitet: 
Presentation: 

Nils Bergvall har arbetat mycket med att förstå hur galaxer utvecklas, vad som gör att stjärnor plötsligt börjar bildas i en s.k. "starburst" och vilken roll kollisioner och sammansmältningar av galaxer har. Den sista tiden har Nils även arbetat med att förstå ett nytt fenomen - "Den röda halon" - varför vissa galaxer har en oförklarligt röd färg i de ljussvaga ytterdelarna. Mycket av forskningen baseras på data från stora optiska teleskop och rymdteleskop.

Kontakta forskaren: 
Visa kontaktformulär


Textfält märkta med * är obligatoriska.


Namn *


Skola


Din e-mail *


Din forskningsfråga * Hur skriver man en korrekt forskningsfråga?


Din hypotes * Hur skriver man en bra hypotes?


Ditt personliga meddelande


Målgrupper: 
- Privat grupp -